Ede Mondzorg is aangesloten bij de tandartsenpost Ede

Tijdens onze afwezigheid (’s avonds, vakantie etc. ) kunt u, uitsluitend voor ernstige spoedgevallen en klachten waarvan de behandeling niet kan wachten totdat wij weer aanwezig zijn, contact opnemen met de tandartsenpost Ede.

Behandeling kan plaatsvinden na overleg met de dienstdoende tandarts en dat kan zijn  in zijn eigen praktijk of op de tandartsenpost in het ziekenhuis de Gelderse Vallei te Ede.

Het is belangrijk dat u zo vroeg mogelijk contact opneemt met de tandartsenpost; bij voorkeur niet later dan 14.00 uur ’s middags.

In het weekend is behandeling in principe alleen mogelijk tijdens één van de vijf overdag geplande spreekuren.

Tijdens uw bezoek aan de tandartsenpost dient u zich te legitimeren middels een paspoort of rijbewijs en een zorgpas van uw ziektekostenverzekeraar.

Het telefoonnummer van de Tandartsenpost Ede is 0318-611888

Wanneer is iets spoed?

De tandartsenpost is te consulteren in geval van een ongeval waarbij een tand of kies betrokken is. Ook bij nabloedingen en bij hevige pijn aan een of meer tanden welke niet met pijnstillers te onderdrukken is en welke niet te verdragen is tot de volgende werkdag, kunt u medewerkers van de tandartsenpost consulteren.

Wanneer is het tijdens de dienst niet noodzakelijk?

Matige pijn, pijn welke te onderdrukken valt met pijnstillers, pijn van kunstgebitten en uitgevallen vullingen die geen grote klachten veroorzaken zijn voorbeelden waarbij géén sprake is van een noodzakelijke spoedeisende behandeling. Soms kunnen deze klachten in een rustig spreekuur nog wel verholpen worden, maar de dienstdoende tandarts kan besluiten dit niet te behandelen.