Afspraak niet nakomen

Het niet nakomen of niet minimaal 24 uur van tevoren afbellen van afspraken laat ons weinig andere keus dan het in rekening brengen van de kosten voor de gereserveerde tijd. Dit is overeenkomstig de leverings- en betalingsvoorwaarden en volgens door de verzekeraars en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde hiervoor opgestelde richtlijnen.

Wij sturen een herinnering per mail en sms, minimaal 24u van tevoren.

Mobiele telefoon

Wilt u zo vriendelijk zijn uw mobiele telefoon stil te zetten in onze wachtruimte en behandelkamers. Moet u onverhoopt toch een telefoontje beantwoorden wilt u dit dan doen zonder andere patiënten en onze receptionistes te hinderen.